!گيس گلاب آشپز مي شود
.هر گونه استفاده تجاري از مطالب اين وبلاگ بدون اجازه ممنوع است. استفاده از مطالب اين وبلاگ در تمامي سايتها با ذكر ماخذ بلامانع استSunday, April 06, 2003

Chinese Five Spice Powder – Five Spice Powder – Five Fragrance Powder - Five Heavenly Spices - Five Perfumes – Five Flavored Powder
پودر پنج ادويه چيني

مقدار توليد شده : 5 قاشق سوپ خوري


مواد لازم :
1 - 1 قاشق سوپ خوري فلفل سياه
2 - 1 قاشق سوپ خوري انيسون – آسياب شده
3 - 1 قاشق سوپ خوري دارچين
4 - 1 قاشق سوپ خوري ميخك – آسياب شده
5 - 1 قاشق سوپ خوري تخم رازيانه – آسياب شده

تمامي اين ادويه‌ها را در ظرفي به خوبي مخلوط كنيد. پنج ادويه حاضر است.

تذكر : پيشنهاد مي‌شود كه ميخك را با هاون كوبيده و از آسياب برقي به اين منظور استفاده نشود!. ضمنا براي تهيه انيسون هم مي‌توانيد به سراغ عطاري‌ها و يا فروشندگان گياه‌هاي دارويي بريد.


.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Comments: Post a Comment

Home